Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Actualisatie verkeerscirculatieplan 2013

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Actualisatie verkeerscirculatieplan 2013 PDF, 13,38 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

onkruidbestrijding op verharding

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
onkruidbestrijding op verharding PDF, 1,28 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Beleidsplan gladheidbestrijding 2011-2020

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Beleidsplan gladheidbestrijding 2011-2020 PDF, 12,79 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Flora en Fauna wet gedragscode bestendig beheer 2015-2019

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Flora en Fauna wet gedragscode bestendig beheer 2015-2019 PDF, 65,22 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Duurzaam boombeheer, kapbeleid

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Duurzaam boombeheer, kapbeleid PDF, 58,22 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Duurzame inrichting van openbare ruimte

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Duurzame inrichting van openbare ruimte PDF, 16,09 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Evaluatie aanpak boomwortelschade 2013 PDF, 199,01 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Evaluatie en voortgang zwerfafvalprojecten 2011

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Evaluatie en voortgang zwerfafvalprojecten 2011 PDF, 1,30 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen 2015 2016

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Evaluatie onkruidbestrijding verhardingen 2015 2016 PDF, 97,06 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota evaluatie wijk en buurtbeheer 2015

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Nota evaluatie wijk en buurtbeheer 2015 PDF, 757,36 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Fietsnota 2013

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Fietsnota 2013 PDF, 13,71 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Leidraad groen- en bomenstructuur

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Leidraad groen- en bomenstructuur PDF, 19,47 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

meerjarenonderhoudsplanning 2017-2021 infra en riolering

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
meerjarenonderhoudsplanning 2017-2021 infra en riolering PDF, 257,54 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota Duurzame inrichting en beheer van de groene ruimte 2018

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Nota Duurzame inrichting en beheer van de groene ruimte 2018 PDF, 28,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Plaatsingscriteria afvalbakken en zitmeubilair gemeente huizen definitief 2.0

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Plaatsingscriteria afvalbakken en zitmeubilair gemeente huizen definitief 2.0 PDF, 3,75 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Veegplan

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Veegplan PDF, 2,08 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan 2016-2025

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan 2016-2025 PDF, 13,67 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Huizen

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Verordening op de afvoer van hemel- en grondwater Huizen PDF, 155,38 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Rapportage wegbeheer 2016-2019

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Rapportage wegbeheer 2016-2019 PDF, 1,62 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Wegbeheer 2017-2026

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Wegbeheer 2017-2026 PDF, 634,50 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

40 jaren planning wegbeheer

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
40 jaren planning wegbeheer PDF, 708,82 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Beleidsplan Openbare Verlichting Beleidsplan 2020-2025

Beleidsnota's Programma 3 Beheer openbare ruimte
Beleidsplan Openbare Verlichting Beleidsplan 2020-2025 PDF, 4,70 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar