Steven van den Eynde

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Steven van den Eynde

s.vandeneynde.d66@huizen.nl

Algemeen

Functie historie

2022

  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Lijstopvolger, D66
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Commissie Sociaal Domein
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Commissie Fysiek Domein
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Jaarrekeningcommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens