Wouter Holtslag

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Wouter Holtslag

wholtslag@kpnmail.nl

Algemeen

Nevenfuncties

Onbezoldigd:

  • Lid Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken Noord-Holland van Protestantse Kerk Nederland
  • Voorzitter Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer, Noord-Holland
  • Lid bestuur Buurt Preventie Vereniging Sijsjesberg
  • Adviseur Historische Kring Huizen

Functie historie

2022

  • 04 jun. 2018 - 30 mrt. 2022 Raadslid, Gemeenteraad
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Raadslid, VVD
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Commissie Sociaal Domein
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid - plv, Commissie Fysiek Domein
  • Onbekend - 30 mrt. 2022 Commissielid, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens