Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de Gemeente Huizen bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken.

Bestuursorganen

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Werkgroep Kunst en Cultuur

Adviescommissie vermindering regeldruk

Tijdelijke raadswerkgroep Grip op verbonden partijen

Gemeenteraadsverkiezingen - bekendmaking uitslag

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

VERVALLEN - Commissie Sociaal Domein

VERVALLEN - Commissie Fysiek Domein

VERVALLEN - Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

 
Gearchiveerde bestuursorganen