VergaderingVergadering van Commissie Sociaal Domein
Datum: 24-11-2020 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
0
1
1
1
2
0
17
0
0
0
0
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage