VergaderingVergadering van Conformbesluiten openbaar
Datum: 31-12-2020 20:00 uur


Raadzaal
4
1
1
1
3
3
2
2
2
1
3
3
3
2
4
3
3
5
1
3
2
2
3
4
6
4
5
9
1
2
3
4
5
3
1
3
4
4
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage