VergaderingVergadering van Gecombineerde commissies
Datum: 22-10-2020 20:00 uur


Raadzaal
3
1
6
1
8
2
14
6
7
0
Algemene bijlage
Notulen Gecombineerde commissie 22 oktober 2020 (pdf, 232.4 kB)
Besluitenlijst combivergadering 22 oktober 2020 (pdf, 90.8 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage