VergaderingVergadering van Jaarrekeningcommissie
Datum: 13-06-2019 20:00 uur


Raadzaal
0
0
2
4
0
0
0
0
Algemene bijlage
Resumé jaarrekeningcommissie 13 juni 2019 (pdf, 69,89 KB)
Notulen jaarrekencommissie 13 juni 2019 (pdf, 276,37 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage