VergaderingVergadering van VERVALLEN - Commissie Algemeen Bestuur en Middelen
Datum: 02-04-2020 20:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage