Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

download

Exporteren naar

PDF Excel

Algemeen 8 documenten

Actieplan evenementen 2 documenten

Beleid Toerisme 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Detailhandelbeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Kadernota economie 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Nota Grondbeleid 1 document

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten(1)

Presentatieafspraken Alliantie 2 documenten

RVO rapport transformatie Huizermaatweg 1 document

Verbeter- en herontwikkelingsplan Stad en Lande-Noord 1 document

Woonvisie 2 documenten

2e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
2e-tussenrapportage-Milieuprogramma-2016-2020.pdf PDF, 1.18 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Beleidsnota Vergunning, toezicht en handhavingsbeleid 2015-2019.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Beleidsnota-Vergunning-toezicht-en-handhavingsbeleid-2015-2019.pdf PDF, 4.92 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bodemfunctieklassenkaart gemeente Huizen.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Bodemfunctieklassenkaart-gemeente-Huizen.pdf PDF, 2.98 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen compleet.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Bodemkwaliteitskaart-gemeente-Huizen-compleet.pdf PDF, 2.9 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Milieuprogramma 2016-2020.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Milieuprogramma-2016-2020.pdf PDF, 134 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota bodembeheer gemeente Huizen.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Nota-bodembeheer-gemeente-Huizen.pdf PDF, 2.96 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ruimtelijke plannen.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Overzicht-ruimtelijke-plannen.pdf PDF, 25 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

welstandsnota huizen.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
welstandsnota-huizen.pdf PDF, 2.81 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Actieplan evenementen 2019-2022.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Actieplan-evenementen-2019-2022.pdf PDF, 13.9 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbesluit actieplan evenementen 2019-2022.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Raadsbesluit-actieplan-evenementen-2019-2022.pdf PDF, 5 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

beleid toerisme 2015-2018.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
beleid-toerisme-2015-2018.pdf PDF, 2.57 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

detailhandelbeleid 2010.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
detailhandelbeleid-2010.pdf PDF, 3.04 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Kadernota Economie.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Kadernota-Economie.pdf PDF, 2.94 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

nota grondbeleid 2015.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
nota-grondbeleid-2015.pdf PDF, 22.78 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarschijf 2018 prestatieafspraken.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Jaarschijf-2018-prestatieafspraken.pdf PDF, 47 kb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ondertekende versie prestatie-afspraken met de gemeente Huizen, HBVA en de Alliantie.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Ondertekende-versie-prestatie-afspraken-met-de-gemeente-Huizen-HBVA-en-de-Alliantie.pdf PDF, 4.63 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapportage transformatie Huizermaatweg.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Eindrapportage-transformatie-Huizermaatweg.pdf PDF, 1.23 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

verbeter- en herontwikkelingsplan Stad en Lande.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
verbeter-en-herontwikkelingsplan-Stad-en-Lande.pdf PDF, 1.45 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Woonvisie Huizen 2017-2022.PDF

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Woonvisie-Huizen-2017-2022.PDF PDF, 3.42 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030.pdf

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Regionale-Woonvisie-Gooi-en-Vechtstreek-2016-2030.pdf PDF, 4.88 mb

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar