Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling

Kies een jaar

Overzicht maanden

Onderwerpen in 2020

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

Bestandsinformatie

Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Documenten (1)

2e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
2e tussenrapportage Milieuprogramma 2016-2020 PDF, 1,18 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Beleidsnota Vergunning, toezicht en handhavingsbeleid 2015-2019

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Beleidsnota Vergunning, toezicht en handhavingsbeleid 2015-2019 PDF, 4,92 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bodemfunctieklassenkaart gemeente Huizen

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Bodemfunctieklassenkaart gemeente Huizen PDF, 2,98 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen compleet

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen compleet PDF, 2,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Milieuprogramma 2016-2020

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Milieuprogramma 2016-2020 PDF, 134,43 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Nota bodembeheer gemeente Huizen

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Nota bodembeheer gemeente Huizen PDF, 2,96 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Overzicht ruimtelijke plannen

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Overzicht ruimtelijke plannen PDF, 24,69 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

welstandsnota huizen

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
welstandsnota huizen PDF, 2,81 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Actieplan evenementen 2019-2022

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Actieplan evenementen 2019-2022 PDF, 13,90 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsbesluit actieplan evenementen 2019-2022

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Raadsbesluit actieplan evenementen 2019-2022 PDF, 5,00 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

beleid toerisme 2015-2018

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
beleid toerisme 2015-2018 PDF, 2,57 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

detailhandelbeleid 2010

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
detailhandelbeleid 2010 PDF, 3,04 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Kadernota Economie

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Kadernota Economie PDF, 2,94 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

nota grondbeleid 2015

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
nota grondbeleid 2015 PDF, 22,78 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Jaarschijf 2018 prestatieafspraken

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Jaarschijf 2018 prestatieafspraken PDF, 47,18 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Ondertekende versie prestatie-afspraken met de gemeente Huizen, HBVA en de Alliantie

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Ondertekende versie prestatie-afspraken met de gemeente Huizen, HBVA en de Alliantie PDF, 4,63 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Eindrapportage transformatie Huizermaatweg

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Eindrapportage transformatie Huizermaatweg PDF, 1,23 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

verbeter- en herontwikkelingsplan Stad en Lande

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
verbeter- en herontwikkelingsplan Stad en Lande PDF, 1,45 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Woonvisie Huizen 2017-2022

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Woonvisie Huizen 2017-2022 PDF, 3,42 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar

Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030

Beleidsnota's Programma 6 Ruimtelijke en economische ontwikkeling
Regionale Woonvisie Gooi en Vechtstreek 2016-2030 PDF, 4,88 MB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
Laatst gewijzigd
Zichtbaarheid
Openbaar