Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de Gemeente Huizen bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken.

Bestuursorganen

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)

Werkgroep Kunst en Cultuur

VERVALLEN - Commissie Sociaal Domein

VERVALLEN - Commissie Fysiek Domein

VERVALLEN - Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Adviescommissie vermindering regeldruk

Gemeenteraadsverkiezingen - bekendmaking uitslag

 
Gearchiveerde bestuursorganen