Alex Honing

Naam: Alex Honing

k.g.m@planet.nl
Lijstopvolger Actief sinds 30 mrt. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Eigenaar KGM Kos Grafische Machinehandel

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 30 mrt. 2022 Lijstopvolger, Transparant Huizen
  • Actieve functie Commissielid - plv, Commissie Sociaal Domein
  • Actieve functie Commissielid - plv, Commissie Fysiek Domein
  • Actieve functie Commissielid, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
  • Actieve functie Commissielid, Jaarrekeningcommissie
  • Actieve functie Commissielid - plv, Adviescommissie vermindering regeldruk
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens