Jan Veenstra

Naam: Jan Veenstra

Raadsgriffier, Griffie
j.veenstra@huizen.nl
Griffie Raadsgriffier Bekijk pagina

Algemeen

De griffier van de gemeenteraad is Jan Veenstra. Hij is eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad zijn functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert. Daarnaast stimuleert de raadsgriffier de raad kaders te stellen voor het beleid van de gemeente.

De griffier is secretaris van de raad en ondersteunt de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad. De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten.

 

Nevenfuncties

Nevenfuncties bezoldigd:

  • Parttime docent bij de Bestuursacademie Nederland

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Raadsgriffier, Griffie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens