Jan Veenstra

Jan Veenstra

Foto van Jan Veenstra

Contact informatie

E-mailadres:
j.veenstra@huizen.nl
Logo van Griffie
Orgaan: Griffie Periode: van: tot: Functie: Raadsgriffier

De griffier van de gemeenteraad is Jan Veenstra. Hij is eerste aanspreekpunt voor de gemeenteraad. Hij ondersteunt en adviseert de raad over de manier waarop de raad haar functie als volksvertegenwoordiger en als controleur van het college uitvoert. Daarnaast stimuleert de raadsgriffier de raad kaders te stellen voor het beleid van de gemeente.

De griffier is secretaris van de raad en ondersteunt de burgemeester bij zijn taak als voorzitter van de raad. De griffier is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van raadsbesluiten.