Niek Meijer

Naam: Niek Meijer

Voorzitter van de gemeenteraad, Gemeenteraad
Voorzitter, Presidium
burgemeester@huizen.nl
Voorzitter van de gemeenteraad Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Bezoldigd:

  • Lid bezwarencommissie Fonds Cultuurparticipatie 

Onbezoldigd:

  • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek
  • Lid bestuurlijk begeleidingsorgaan Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied (SAMIJ)
  • Lid Districtelijk Veiligheidscollege (DVC) Gooi- en Vechtstreek
  • Lionslub Zandvoort

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Voorzitter van de gemeenteraad, Gemeenteraad
  • Actieve functie Voorzitter, Presidium
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens