Peter Korzelius

Naam: Peter Korzelius

pkorzelius@xs4all.nl
Lijstopvolger Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

Bezoldigd:

 • Bestuursadviseur volkshuisvesting
 • Lid van Provinciale Staten van Noord-Holland

Onbezoldigd:

 • Penningmeester Atletiekvereniging Zuidwal
 • Member of the board Social Housing Foundation Armenia
 • Penningmeester Stichting Fractieondersteuning GroenLinks Noord-Holland

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Lijstopvolger, GroenLinks
 • Actieve functie Commissielid - plv, Commissie Sociaal Domein
 • Actieve functie Commissielid - plv, Commissie Fysiek Domein
 • Actieve functie Commissielid, Commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM)
 • Actieve functie Commissielid, Jaarrekeningcommissie
 • Actieve functie Commissielid, Adviescommissie vermindering regeldruk
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens