Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presentatie, 17 januari 2024 20:00:00

Algemene vergader informatie

Bijeenkomst woonconferentie

“Uitkomst van het beraad van de agendacommissie van 3 oktober 2023 over de te volgen procedure is: 

Het college maakt op basis van de ingekomen offertes/plannen van aanpak een voorlopige keuze voor een bureau.

Daarna is er een afzonderlijk te beleggen bijeenkomst op een donderdagavond, twee weken voorafgaand aan de commissiebehandeling, voor een gesprek met het bureau dat de voorlopige voorkeur heeft van het college. De bijeenkomst is bedoeld om fracties de gelegenheid te bieden zich nader te laten informeren, ten behoeve van hun oordeelsvorming voor de commissiebehandeling. De datum voor de te beleggen extra bijeenkomst wordt nog nader door de agendacommissie bepaald.

Twee weken later is in een reguliere vergadering de consultatie van de commissie Fysiek Domein over de voorgenomen keuze van het college voor een bureau”

Datum:
17 jan. 2024, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen